ohjauspalvelu taite
 
 

Me, Eva ja Laura, uskomme, että asioihin voi vaikuttaa. Positiivinen katselukulma ja voimavarakeskeinen lähestyminen auttaa monessa tilanteessa. Tulemme sosiaali- ja terveysaloilta ja meillä molemmilla on osaamista ja kokemusta ihmisten kohtaamisesta ja asioiden eteenpäin viemisestä haastavissakin tilanteissa. Tahdomme olla ohjattavan tukena ja tuoda valoa haasteisiin ja luotsata halki vaikeampienkin asioiden. 

Tarjoamme työnohjausta ja parisuhdeohjausta. Ohjaamme ratkaisukeskeisellä ja valmentavalla otteella elämän eri tilanteissa, joissa ulkopuolisen tuki vie eteenpäin. Kun ihminen voi hyvin, se heijastuu kaikkeen hänen tekemiseensä ja olemiseensa ja tätä kautta yhteisöihin joissa hän toimii: työyhteisö, perhe, parisuhde.

Ohjaamme kuunnellen ja yksilöllisistä tarpeista käsin. Kannustamme jokaista tarkastelemaan elämäänsä ja lähtemään niitä asioita kohti, joita hän elämässään pitää tärkeinä.