Hyvinvointia kohtaamisista

Kaikessa toiminnassamme asetamme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet, joita arvioimme matkan varrella. Autamme asiakasta löytämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan, joiden avulla kasvu mahdollistuu.  Lähde mukaan löytämään uutta!

 
 
työnohjaus rauma

Työnohjaus 

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Näin Suomen Työnohjaajat ry (STOry) määrittelee työnohjauksen. Työnohjaus on vakiinnuttanut paikkansa erityisesti sosiaali- ja terveysaloilla ja myös muut alat ovat oppineet hyödyntämään työnohjausta yritystensä tehokkuuden kehittämisessä. 

Työelämä on täynnä haasteita, jatkuvaa muutosta ja uuden opettelua. Joskus työyhteisö, joka voisi olla voimavara, muodostuukin taakaksi. Työnohjauksessa löydetään keinoja työelämän vaativiin tilanteisiin. Työnohjauksessa ohjattava saa mahdollisuuden tarkastella itseään ja omia työtapojaan. Hänet pyydetään matkalle tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään työtään ja vuorovaikutussuhteita. 

Työnohjaus on tavoitteellista ja eteenpäin vievää, tavoitteet määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Se on prosessi, joka mahdollistaa oppimisen ja opitun siirtymisen käytännön työhön. Työnohjaus on mahdollisuus puhua työasioista täysin luottamuksellisesti ulkopuolisen ihmisen kanssa.

Toteutamme työnohjauksen ratkaisukeskeistä viitekehystä ja mahdollisesti toiminnallisuutta hyödyntäen. Toiminnalliset työskentelytavat auttavat ohjattavaa tutkimaan asioita erilaisista näkökulmista ja löytämään uutta.

Ota yhteyttä, niin sovitaan maksuton alkutapaaminen ja keskustellaan lisää! 

 
solmuja parisuhteessa rauma

Solmuja parisuhteessa® -prosessi

Pariterapia, parisuhdeneuvonta, mistä apua parisuhteen haasteisiin ja parisuhdeongelmiin? Meiltä saat apua. 

Kun suhteessa on erityisiä vaikeuksia, saattaa tuntua että parisuhde on solmussa. Siinä tilanteessa, kun yhdessä eläminen takkuilee ja alat epäillä tahtomisesi motivaatiota tai ero käy mielessä, on viimeistään aika lähteä avaamaan parisuhteen solmuja.

Lähde puolisosi kanssa prosessiin, jossa kohtaatte toisenne ja parisuhteenne haasteet. Solmuja parisuhteessa -prosessi sisältää kahdeksan tapaamiskertaa. Tavoitteena on, että tämän jälkeen ymmärrätte, mistä solmussa on kysymys, opitte käsittelemään suhteeseen liittyviä tunteita, keskusteluyhteytenne paranee ja teidän on helpompi ratkoa eteen tulevia ristiriitoja. Prosessi selkeyttää ajatuksianne parisuhteen jatkosta.

Solmuja parisuhteessa -prosessi on Parisuhdekeskus Kataja ry:n kehittämä toimiva ja suosittu toimintamalli, jonka avulla ihmissuhdetyön ammattilainen auttaa paria selvittämään suhteensa solmukohtia. Prosessin aikana osapuolet miettivät ja puhuvat asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan. Vasta kun kumpikin on saanut selvittää ajatuksiaan ja kuulla kumppaniaan, aletaan miettiä tahtoa sen suhteen jatkaako yhdessä vai ei, ja jos niin millaisessa suhteessa. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa. Lue lisää www.parisuhdekeskus.fi/blog/solmuja-suhteessa-kurssi/ Täältä löydät esittelyn sekä ryhmämuotoisesta että yksittäiselle pariskunnalle toteutettavasta prosessista.   

Ota yhteyttä!

 
työhyvinvointityöskentely rauma

Työhyvinvointityöskentely

Työhyvinvointityöskentelyn avulla työntekijät aktivoituvat itse pohtimaan omaa toimijuuttaan ja vastuutaan työhyvinvoinnin edistäjinä. Työhyvinvointityöskentely sopii esimerkiksi osaksi työhyvinvointipäivää. Toteutamme työskentelyn toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen kahden ohjaajan voimin. 

 
ryhmän ohjaus rauma

Ryhmät

Tarjoamme erilaisia tavoitteellisia ohjattuja ryhmiä yksilöllisesti ja joustavasti. 
Ota yhteyttä ja kysy lisää

 
Ratkaisukeskeinen valmennus

Lyhytterapia, yksilö- ja pariohjaukset, ratkaisukeskeinen valmennus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on mahdollisuus päästä elämän eri haasteissa eteenpäin jo muutaman terapiakäynnin avulla. Lyhytterapia on tarkoitettu tueksi kaikille, jotka haluavat pohtia elämäänsä ja sen suuntaa terapian keinoin.

Liittyypä sinua askarruttava asia parisuhteeseen, työelämään, arjenhallintaan tai tulevaisuuteen, sinulla on mahdollisuus tulla keskustelemaan kanssamme erilaisissa elämän haastetilanteissa. Joskus myös parisuhdekysymyksistä on helpompi tulla keskustelemaan yksin, ainakin aluksi. Etsitään yhdessä keinoja päästä eteenpäin. Toimimme peilinä ja yhdessä löydämme päämääriä, joita kohti edetä pienin askelin. 

Joskus parisuhde tuntuu jämähtäneeltä: puoliso on oikea mutta suhde kaipaa potkua, lisää vuorovaikutusta, syvempää yhteyttä... Tulkaa yhdessä niin käydään läpi juuri teidän suhteenne haastekohdat ja saadaan suhteenne uudelleen kukoistamaan.

 
sijaisvanhempien työnohjaus satakunta

Palvelut perhehoitajille

Vertaistukiryhmät,  yksilö-, ryhmä- ja parityönohjaus sekä mentoripalvelut


UNELMA KESTÄVÄSTÄ SIJOITUKSESTA

Hyvinvoiva ja jaksava sijaisvanhempi on onnistuneen sijoituksen lähtökohta. Työnohjaus on yksi tärkeistä tukimuodoista, joka antaa mahdollisuuden sijaisvanhemmalle kokemusten, ajatusten ja tunteiden purkamiseen, sekä tarvittavaa tukea ja uusia näkökulmia. 

Työnohjaus on matka, jolla sijaisvanhempi tarkastelee omaa sijaisvanhemmuuttaan ja joka mahdollistaa uusien tarinoiden syntymisen vanhojen lukkiutuneiden tilalle. 

Lapsen hyvinvointi on työnohjauksen keskiössä.


UNELMA RIITTÄVÄSTÄ TUESTA

Työnohjaus on sijaisvanhemman oikeus ja velvollisuus.  Työnohjaus on mahdollisuus purkaa kuormittavat asiat luottamuksellisessa ympäristössä ilman, että vaitiolovelvollisuus kärsii. 

Ryhmätyönohjaus palvelee myös vertaistuellisesti.  Toisinaan on hyödyksi toteuttaa työnohjaus pariskuntana. Työnohjauksen toteutustapa ja kesto sovitaan aina tarpeen mukaan. Työnohjaus on prosessi, jonka toteutuminen vaatii aikaa, yleensä vähintään vuoden.

Työnohjauksen maksaa sijoittava kunta, sillä kestävä sijoitus on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tavoiteltava asia.

Työnohjaus vahvistaa sijaisvanhempien uskoa omiin vahvuuksiin, voimavaroihin ja kykyyn ratkaista haasteellisia tilanteita. Työnohjauksella on tällöin yhteys jaksamiseen ja sitä kautta myös sijoituksen hyvään laatuun.


UNELMA HELPPOUDESTA JA JOUSTAVUUDESTA

Sijoituksen alkuvaihe. Kiintymyssuhteen luominen. Yhteistyö lukuisten eri verkoston jäsenien kanssa. Yksinäinen työ. Vaitiolovelvollisuus. Kriisi perheessä. Lapsen murrosikä. Haasteet kasvatuksessa. Oma väsyminen. Haasteet parisuhteessa. 

Työnohjauksen tarve voi tulla sijaisvanhemmalle milloin tahansa, ja apua on joskus hankala saada nopeasti. Lisäksi perheiden arki on kiireistä ja aikataulutettua. 

Tarjoamme työnohjausta joustavasti ja yksilöllisesti ryhmille, yksilöille ja pariskunnille.

 

Unelma perheiden hyvinvoinnista

Uskomme, että asioihin voi vaikuttaa ja jokaisessa ihmisessä on voimavaroja, joita vahvistamalla päästään eteenpäin haastavissakin tilanteissa. 

Haluamme asettua ihmisten rinnalle kulkemaan yhteistä matkaa kohti yhdessä luotuja tavoitteita. Näin kuljemme kohti unelmaamme hyvinvoivista perheistä.